NEBEZPEČÍ - SPOLKNUTÍ

Děti mohou malé magnety spolknout.
Když se spolkne více magnetů, mohou se usadit ve střevě a způsobit životu nebezpečné komplikace.
Magnety nejsou žádná hračka! Ujistěte se, že se magnety nedostanou do rukou dětem.

NEBEZPEČÍ - ELEKTRICKÁ VODIVOST

Magnety jsou z kovu a vodí elektrický proud.
Děti by mohly zkusit strčit magnety do zásuvky a přitom utrpět ránu proudem.
Magnety nejsou žádná hračka! Ujistěte se, že se magnety nedostanou do rukou dětem.

VAROVÁNÍ - POHMOŽDĚNÍNY

Velké magnety mají velmi silnou přitažlivou sílu.
Při neopatrném zacházení se mohou prsty nebo kůže skřípnout mezi dvěma magnety. To může vést k pohmožděninám a krevním podlitinám na postižených místech.
Velmi velké magnety mohou svojí silou způsobit zlomeniny kostí.
Noste při manipulaci s většími magnety silné ochranné rukavice.

VAROVÁNÍ - KARDIOSTIMULÁTOR

Magnety mohou ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů.
Kardiostimulátor by se mohl přepnout na testovací režim a způsobit nevolnost.
Defibrilátor by popřípadě mohl přestat fungovat.
Jako nositel těchto přístrojů udržujte od magnetů dostatečný odstup.
Varujte nositele těchto přístrojů před přiblížením se k magnetům.

VAROVÁNÍ - TĚŽKÉ PŘEDMĚTY

Příliš vysoké nebo nárazové zatížení, únava a rovněž chyba materiálu mohou vést k tomu, že se magnet nebo magnetický hák odpojí od svého základu. Padající předměty mohou vést k těžkým zraněním.
Udané magnetické síly se dá dosáhnout jen za ideálních podmínek. Započítejte také vysoký bezpečnostní faktor.
Nepoužívejte magnety na místech, kde by při selhání materiálu mohlo dojít ke zranění osob.

VAROVÁNÍ - KOVOVÉ STŘEPINY

Magnety jsou křehké. Když dva magnety do sebe narazí, mohou se roztříštit. Ostré střepiny mohou být vrženy na metry daleko a poranit Vaše oči.
Zabraňte kolizím magnetů.
Noste při zacházení s většími magnety ochranné brýle.
Dávejte pozor na to, aby byly kolem stojící osoby stejně chráněny nebo udržovaly odstup.

UPOZORNĚNÍ - MAGNETICKÉ POLE

Magnety vytvářejí daleko dosahující silné magnetické pole. Mohou poškozovat mimo jiné televizory a notebooky, pevné disky od počítače, kreditní karty a elektronické karty, nosiče dat, mechanické hodiny, sluchátka a reproduktory.
Nenechávejte magnety v blízkosti všech přístrojů a předmětů, které by mohly být silným magnetickým polem poškozeny.
Všimněte si naší tabulky doporučených vzdáleností.

UPOZORNĚNÍ - ZÁPALNOST

Při mechanickém zpracovávání magnetů se může vyvrtaný prach lehce vznítit.
Upusťte od zpracovávání magnetů úplně nebo používejte vhodné nářadí a dostatek chladící vody.

UPOZORNĚNÍ - ALERGIE NA NIKL

Mnoho našich magnetů mají nátěry, které obsahují nikl.

UPOZORNĚNÍ - LETECKÁ DOPRAVA

Magnetická pole neodborně zabalených magnetů mohou ovlivňovat navigační přístroje letadel.
V nejhorším případě by mohlo dojít k nehodě.
Zasílejte magnety leteckou poštou pouze v obalech s dostatečným magnetickým stíněním.
Všimněte si příslušných předpisů.

UPOZORNĚNÍ - ZASÍLÁNÍ POŠTOU

Magnetická pole neodborně zabalených magnetů mohou způsobit poruchy na třídících přístrojích a poškodit citlivé zboží v jiných balících.
Všimněte si našich tipů k zasílání.
Používejte dostatečně dimenzovanou krabici a umístěte magnety pomocí výplňového materiálu doprostřed balíku.
Uspořádejte magnety v balíku tak, aby se magnetická pole navzájem neutralizovala. Používejte, pokud to bude nutné, železné plechy, abyste magnetické pole odrušili.
Pro přepravu leteckou poštou platí přísnější pravidla: Všimněte si výstražného upozornění „letecká přeprava“.

OZNÁMENÍ - PŮSOBENÍ NA LIDI

Magnetická pole trvalých magnetů mají dle současného stavu vědomostí žádné měřitelné pozitivní nebo negativní působení na člověka.
Ohrožení zdraví magnetickým polem trvalého magnetu je nepravděpodobné, ale nemůže být zcela vyloučeno.
Vyvarujte se k Vaší bezpečnosti trvalého kontaktu s magnety.
Skladujte velké magnety alespoň jeden metr vzdálené od svého těla.

OZNÁMENÍ - ODLUPOVÁNÍ NÁTĚRU

Většina našich magnetů má na ochranu proti korozi tenký nátěr nikl měď nikl. Tento nátěr se může následkem kolizí nebo silného tlaku začít odlupovat nebo dostat trhliny. Tím jsou magnety náchylnější vlivům životního prostředí jako např. vlhkosti a mohou oxidovat.
Oddělte od sebe velké magnety, obzvláště koule, kusem lepenky.
Zabraňte kolizím mezi magnety všeobecně stejně jako opakované mechanické zátěži (např. úderům).

OZNÁMENÍ - OXIDACE, KOROZE, REZ

Nezpracované magnety velmi rychle oxidují a přitom se rozpadají.
Většina našich magnetů má na ochranu proti korozi tenký nátěr nikl měď nikl.
Tento nátěr jim zaručuje jistou ochranu proti korozi, není ale dostatečně odolný při trvalém používání ve venkovním prostředí.
Používejte magnety pouze v suchém vnitřním prostředí nebo je chraňte před vlivy životního prostředí.
Zabraňte porušení nátěru.

OZNÁMENÍ - TEPELNÁ ODOLNOST

Magnety mají omezenou maximální teplotu použití. V závislosti na magnetickém materiálu se tato teplota pohybuje mezi 80 a 220 °C.
Většina našich magnetů ztrácí při teplotách nad 80 °C trvale část své magnetické síly.
Nepoužívejte magnety na místech, kde by byly vystaveny vysokému horku.
Jestliže používáte lepidlo, netvrďte ho pomocí horkého vzduchu.

OZNÁMENÍ - MECHANICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Magnety jsou křehké, citlivé vůči horku a snadno oxidují.
Při vrtání nebo řezání magnetu nevhodným nářadím se může magnet rozlomit.
Vzniklým teplem se může magnet odmagnetizovat.
Kvůli poškození nátěru bude magnet oxidovat a rozpadne se.

ÚDRŽBA NEOCUBE

Velmi důležité je udržovat magnetické kuličky v čistotě! Jelikož se jedná o velmi silné magnety, snadno se na ně nachytají různé nečistoty, které vám pak kuličky poškrábou a to je začátek jejich konce. Pokud vám magnetické kuličky upadnou na zem, nikdy je nepoužívejte, aniž byste je důkladně nevyčistili! Jakmile se vám při hraní s magnetickými kuličkami začnou špinit ruce, jsou kuličky zašpiněné a obrušují se! Když se vám magnetické kuličky ušpiní, namažte je olejem a vytřete do sucha hadříkem. Nikdy řetízky z magnetických kuliček prudce neroztrhávejte. Kulička z nového konce řetízku může být odpuzena a může odskočit někam daleko, kde se přichytí k nějakému kovovému předmětu, takže ji budete velmi těžko hledat.

CMAGNET shop

E-mail

info@cmagnetshop.cz

Mobil

+420 722 524 889 (PO-PÁ - 8:30 - 18.00 HOD)

Adresa fakturační

B.Němcové 1046, 253 01 Hostivice
IČO: 08597162
Doprava pouze přes ZÁSILKOVNU

Otevírací doba

JEN E-SHOP