MAGNET FISHING

magnetické rybaření, magnetický rybolov nebo magnetický lov je druh činnosti, zábavy, kdy příznivci dobrodružství „loví“ ve vodních hlubinách pomocí silných magnetů „poklady“.

Legislativa – co se smí a co ne?

Magnet fishing je zábava. Je ale třeba myslet na pár pravidel.

1. Je možno volně hledat všude, kromě archeologických nalezišť a chráněných území. 
2. Použití detekčních zařízení – detektorů kovu – není zakázáno. 

3. Najdete‑li archeologický nález, jste povinni nahlásit jej nejpozději následující den. 

4. Nálezné v případě nálezu z drahých kovů odpovídá hodnotě materiálu.
V ostatních případech činí nálezné 10 % historické hodnoty, která může být podstatně vyšší, než hodnota tržní. 

5. Při nálezu zbraně, nábojnice nebo granátu okamžitě volejte policii, jinak se stáváte pachatelem trestného činu nedovoleného ozbrojování.

A teď trochu podrobně

Magnetický lov na veřejných místech bez problému, pozor na místní omezení Je magnet fishing legální? Ano, pokud lovíte na veřejně přístupných místech. Pozor ale na možné porušování zákazu vstupu do chráněného území, ochranného pásma vodního zdroje, národního parku, lomu, archeologických nalezišť nebo na jiné místní omezení. Před výběrem lokality se ujistěte, zda nepodléhá nějakým omezením. Povolení si vyžádejte i v případě vstupu na soukromý pozemek – od jeho vlastníka. 

Cennosti hlaste muzeu, zbraně a munici policii

Archeologické nálezy – cennosti hlaste do 24 hodin – nenahlášením se vystavujete trestu odnětí svobody až na 5 let. Můžete kontaktovat přímo Archeologický ústav AV ČR – tel. +420 257 014 300), nejbližší muzeum, památkový úřad, případně příslušný obecní úřad v místě, kde k nálezu došlo. V tomto přídě volat policii nemusíte.

Zbraně a munici – VŽDY nutné, volat policii. Do příchodu policie, nesmíte s předmětem nijak manipulovat. Je potřeba se vzdálit do bezpečné vzdálenosti a okolí zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Jedná se o nebezpečný předmět, který policie odborně zajistí. U zbraní též prověří, zda zbraní nebyl spáchán trestný čin. Kdo nález zbraně, munice nebo zakázaného doplňku nenahlásí policii, podle §279 trestního  zákoníku páchá trestný čin nedovoleného ozbrojování a vystavuje se tak trestu odnětí svobody až na dva roky.

Tým CMAGNET shop vám přeje skvělou a dobrodružnou zábavu při „lovení“

CMAGNET shop

E-mail

info@cmagnetshop.cz

Mobil

+420 722 524 889 (PO-PÁ - 8:30 - 18.00 HOD)

Adresa fakturační

B.Němcové 1046, 253 01 Hostivice
IČO: 08597162
Doprava pouze přes ZÁSILKOVNU

Otevírací doba

JEN E-SHOP